REAGENSI:

1. ACID PHOSPHATASE

2. ALBUMIN

3. ALKALINE PHOSPHATASE BR

4. ALT-GPT BR

5. AMYLASE MR

6. AST-GOT BR

7. BILIRUBIN (DIRECT)

8. BILIRUBIN (TOTAL)

9. BILIRUBIN (TOTAL AND DIRECT)

10. CALCIUM ARSENAZO

11. CALCIUM OCC

12. CHLORIDE

13. CHOLESTEROL MR

14. CHOLINESTERASE

15. CREATINE KINASE BR

16. CREATINE KINASE MB

17. CREATININE

18. CREATININE E

19. FRUCTOSAMINE

20. GGT BR

21. GOT color GPT color

22. GLUCOSE MR

23. HDL-CHOLESTEROL

24. HDL-CHOLESTEROL DIRECT

25. HEMOGLOBIN

26. HEMOGLOBIN MR

27.  IRON FERROZINE

28. IRON CROMAZUROL

29. LDH-BR

30. LDL-CHOLESTEROL

31. LDL-CHOLESTEROL DIRECT

32. LIPASE

33. MAGNESIUM

34. MAGNESIUM BR

35. PHOSPHORUS

36. PHOSPHORUS UV

37. POTASSIUM

38. PROTEIN TOTAL

39. PROTEIN (URINE AND CSF)

40. SODIUM

41. TIBC

42. TRIGLYCERIDES MR

43. UREA BERTHELOT

44. UREA-BUN BR

45. URIC ACID MR

KONTROLE I KALIBRATORI

1.ALBUMIN Standard 5 g/dL

2.BILIRUBIN Standard

3.CALCIUM / MAGNESIUM Standard

4.CHLORIDE / PHOSPHORUS Standard

5.CHOLESTEROL Standard 200 mg/dL

6.CREATININE Standard 2 mg/dL

7.FRUCTOSAMINE Standard

8.GLUCOSE Standard 100 mg/dL

9.HDL CHOLESTEROL Standard 50 mg/dL

10.HEMOGLOBIN Standard 12 g/dL

11.IRON Standard 100 mcg/dL

12.LDL-Colesterol Standard 50 mg/dL

13.LIPASE Calibrator

14.PROTEIN (URINE AND CSF) Standard 2 g/dL

15.PROTEIN TOTAL Standard 7 g/dL

16.TRIGLYCERIDES Standard 200 mg/dL

17.UREA Standard 50 mg/dL

18.URIC ACID Standard 6 mg/dL

19.MULTICALIBRATOR CC/H

20.HUMAN HDL-LDL Calibrator

21.HUMAN MULTISERA NORMAL

22.HUMAN MULTISERA ABNORMAL

23.HUMAN LPD CONTROL

HROMATOGRAFIJA U EPRUVETI

Glycated HbA1c

INSTRUMENTI

1.TEMIS

2.KROMA

3.KROMA Plus

3.LIDA 500

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE KLINIČKIH ANALIZATORA

1. Iso-CLEAN

2. Extrawash cuvettes solution

3. Systemic solution

4. Deproteinization Solution

SERODIAGNOSTIKA: REUMATOID

1. ASLO-LATEX

2. CRP-LATEX

3. RF-LATEX

4. RF-WAALER

PROIZVODI

 Kategorije proizvoda koje možete pronaći kod nas

Dijabetes

Proizvodi i aparati vrhunskog kvaliteta za sve tipove Dijabetesa.

Klinička hemija

Sve vrste analizatora, instrumenata i proizvoda za kliničku hemiju.

Medicinska oprema

Lista medicinske opreme za ordinaciju porodične/obiteljske i opće medicine.

Dodaci prehrani

Specijalizirani program prirodnih dodataka prehrani.

  • Antuna Hangija 35, 71 000 Sarajevo
  • +387-33-922-244; +387-33-204-696
  • +387-33-922-594
  • www.sanam.ba

Sanam Styrka

Pošaljite nam upit

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top